Rozkrzycz autyzm razem z nami 10 maja 2015, Poznańska Arena, Wyspiańskiego 33, Poznań

Patronat medialny TVP Poznań

4/11/2014

Telewizja Polska S.A. oddział w Poznaniu obejmuje opieką medialną organizowane wydarzenie w ramach Dnia Świadomości Autyzmu pt. „Rozkrzycz autyzm razem z nami!”. W ramach opieki medialnej TVP Poznań będzie przekazywać informacje o wydarzeniu w programie „Teleskop”.