Rozkrzycz autyzm razem z nami 10 maja 2015, Poznańska Arena, Wyspiańskiego 33, Poznań

Czym jest autyzm?

Autyzm - co to w ogóle jest?

Autyzm (autos, gr. Sam) to niejednorodne, wieloprzyczynowe, całościowe zaburzenie rozwoju we wszystkich podstawowych sferach.

Ale, co to znaczy?

Tak naprawdę, jest wiele czynników, które mogą spowodować autyzm. Nie ma jednego, który ma bezpośredni wpływ na wystąpienie tego zaburzenia.

Zaburzenie rozwoju we wszystkich sferach, oznacza nieharmonijny, niezrównoważony rozwój, w każdym aspekcie życia:

a) Porozumiewanie się. Osoby z autyzmem mogą porozumiewać się mową jednak w sposób bardzo specyficzny, charakterystyczny, nietypowo do wieku i poziomu rozwoju. Lub też, mowa ta w ogóle nie występuje – pojawiają się za to wokalizacje – różne dźwięki, sylaby, wyrazy melodyjne, podobne do mowy, jednak, często nie mające znaczenia.

b) Strefa emocjonalna. Osoby te mają problemy z rozumieniem i wyrażaniem emocji, co nie oznacza, że tych emocji nie posiadają.

c) Sfera relacji społecznych. osoby z autyzmem mają problem ze zrozumieniem relacji międzyludzkich, przyczyn i skutków niektórych zjawisk.

d) Sfera zabawy – zabawy przybierają bardzo często specyficzny kształt. Mogą mieć charakter stymulacyjny- służą do dostarczania sobie różnych bodźców, których dziecko aktualnie potrzebuje, zabawa z rówieśnikami odbywa się na jasno określonych, rozumianych i przewidywalnych zasadach.

e) Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – zaburzenia w odbieraniu i przetwarzaniu bodźców płynących ze środowiska. Niektóre z tych bodźców mogą być odczuwane przez osoby z autyzmem w sposób nadmierny, inne natomiast są niezauważalne. Zaburzenia te wpływają na sposób odbierania świata , często utrudniając codzienne funkcjonowanie i uniemożliwiając uczestniczenie w życiu społecznym.

Należy pamiętać o tym, że każda osoba z autyzmem jest inna i wyjątkowa. Każdy jest jedyny w swoim rodzaju, dlatego najważniejsze jest , najpierw, poznanie osoby, jej potrzeb, upodobań, dopiero później dobranie odpowiednich metod i działań, które będą odpowiadać na indywidualne potrzeby jednostki.

Nie ma jednej metody, która byłaby odpowiednia i najlepsza dla osób z autyzmem.

Zawsze należy patrzeć na potrzeby osoby i na to, co jest dla niej najlepsze.

Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter i nie tworzą jednolitego obrazu co do symptomów i głębokości zaburzeń. Dlatego obecnie w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych” (ASD).